Kwiek Flexibel Schoonmaakplan

De huidige situatie

Tot op heden is het in de schoonmaakbranche gebruikelijk om schoonmaakcontracten af te sluiten waarin zowel de kosten voor het schoonmaakonderhoud als de werkzaamheden vastgelegd worden. U betaalt als opdrachtgever een afgesproken bedrag voor het schoonmaakonderhoud van uw gebouw, het schoonmaakbedrijf voert de werkzaamheden uit volgens een vast werkschema. Het contract houdt geen rekening met de bezetting van het gebouw en de mate van vervuiling; elke dag of elke maand is gelijk.
In de praktijk echter heeft elke medewerker 25 vakantiedagen per jaar, werkt een bepaald percentage werknemers regelmatig buiten de deur en is ook een deel van de medewerkers regelmatig afwezig vanwege bijvoorbeeld ziekte of bijzonder verlof. Hier valt ons inziens een behoorlijke besparing op de schoonmaakkosten te realiseren. Bovendien zijn er nog andere factoren die kostenbesparend kunnen uitpakken. Deze zijn per situatie verschillend en zullen naar voren komen tijdens een gedetailleerde calculatie van uw gebouw.

Kortom: de tijd dat u als opdrachtgever het volle pond betaalt voor minder werk dan was afgesproken, is wat ons betreft voorbij! Hiervoor introduceren wij het

Kwiek Flexibel Schoonmaakplan

Hoe werkt het Kwiek Flexibel Schoonmaakplan?

Net als in de huidige situatie wordt vooraf bepaald wat de schoonmaakkosten en de daarbij behorende werkzaamheden voor het desbetreffende gebouw zullen zijn. Dit gebeurt door middel van een nauwgezette calculatie die we in samenspraak

met de opdrachtgever opstellen. Deze calculatie is bepalend voor de maximale

schoonmaakkosten die u als opdrachtgever betaalt.

Door vervolgens alle gebruikers van een gebouw bewust te maken van het schoonmaakonderhoud kunt u echter veel besparen. Iedere medewerker in een gebouw krijgt een “schoonmaakkaart” . Hiermee geeft  hij/zij aan of zijn/haar werkplek wel of niet schoongemaakt moet worden. Weet een medewerker bijvoorbeeld dat hij/zij vanwege vakantie of snipperdagen een aantal dagen niet aanwezig is, dan plaatst hij/zij de schoonmaakkaart met de groene zijde aan de voorkant op het toetsenbord. De schoonmaakmedewerker weet dan dat de werkplek nog één maal schoongemaakt moet worden, waarna hij de kaart met de rode zijde aan de voorkant plaatst. Zolang de kaart met de rode zijde aan de voorkant blijft staan, zal de schoonmaakmedewerker de werkplek in het schoonmaakonderhoud overslaan. Wanneer de gebruiker van de werkplek terug is, haalt deze de schoonmaakkaart weg en zal de schoonmaak hervat worden.

Wanneer de schoonmaakmedewerker met de werkzaamheden gaat beginnen, moet hij zich eerst aanmelden op de server van ons bedrijf. Dit doet hij door met een vast telefoontoestel van de opdrachtgever een (gratis) 0800-nummer te bellen en een pincode in te toetsen. De server herkent het nummer van het desbetreffende gebouw en de pincode van de medewerker. De server registreert dit als begintijd. Staan er schoonmaakkaarten op rood, dan heeft de schoonmaakmedewerker minder schoon te maken en zal hij dus korter aanwezig zijn dan in de calculatie was vastgelegd. Na afronding van de werkzaamheden, belt onze medewerker wederom het 0800-nummer en toetst hij zijn pincode in. De server registreert dit als de eindtijd. Aan het einde van de maand maken wij een uitdraai van de geregistreerde uren, op basis waarvan we de factuur opstellen.

U betaalt hierdoor als opdrachtgever exact wat u heeft gekregen, namelijk de werkelijke schoonmaakwerkzaamheden die hebben plaatsgevonden.

Dit systeem biedt daarnaast nog extra voordelen. Zo worden feestdagen als 2e paasdag, 2e pinksterdag etc. niet meer doorberekend, eenvoudigweg omdat op die dagen geen uren worden geregistreerd.

Kortom:
Bewust schoonmaken en kosten besparen?

Kies dan nu voor het

KWIEK FEXIBEL SCHOONMAAKPLAN!!